Terug naar genealogie.

Over de betrouwbaarheid van de gegevens in de gepresenteerde kwartierstaten.


De gegevens uit de kwartierstaat van Victor Pollé zijn allemaal door mij in de archieven gecontroleerd.

Wie geïnteresseerd is in de brongegevens kan die bij mij opvragen (zie onder "contact").

De gegevens uit de kwartierstaat van Margreet Aalbers heb ik in eerste instantie ontleend aan secundaire bronnen.

Voor de familie Aalbers (vaderskant) aan enkele artikelen in Gens Nostra.
Voor de familie Kampman (moederskant) aan de kwartierbladen gemaakt door een familielid van Margreet Aalbers.
Dit familielid heeft weer veel ontleend aan de kwartierstatenboeken van Prometheus.
Inmiddels heb ik een deel van de kwartierstaat van Margreet Aalbers gecontroleerd in de archieven.

De gegevens uit de kwartierstaat van Wim Stolte zijn door mij nog niet gecontroleerd.

De gegevens komen van de familie. Ik heb enkele bijdragen geleverd bij het vinden van de duitse voorouders.
Pas in juni 2014 ben ik naar het Bistumarchiv Münster gegaan om de Kirchenbücher te raadplegen. Hoewel die boeken inmiddels gedigitaliseerd zijn is het zoeken erin tijdrovend. Het is als het zoeken van een speld in een hooiberg: het is mogelijk maar het kost onnoemelijk veel tijd. En succes is niet verzekerd.

Terug naar genealogie.